Comfyballs klimaatneutraal

Alle Comfyballs en Comfy ondergoed is met ingang van januari 2020 klimaatneutraal!

Wat houdt klimaat neutraal in? Dit betekent dat we onze totale CO2-uitstoot hebben berekend tot het moment dat het product bij je is afgeleverd. Deze uitstoot compenseren we door deel te nemen aan twee CO2-compensatieprojecten*.

Door klimaatneutrale producten te kiezen, draag je bij aan wereldwijde klimaatbescherming en ondersteun je erkende CO2-compensatieprojecten. Je draagt ​​ook bij aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, zoals armoedebestrijding en verbetering van de levensomstandigheden in nieuwe en ontwikkelingslanden. De CO2-compensatieprojecten zijn getest en gecertificeerd volgens internationale normen en het certificeringsproces van ClimatePartner is gecertificeerd door TÜV Oostenrijk.

* Gemiddeld ondergoed van Comfyballs / Comfy heeft een Product Carbon Footprint (PCF) van ca. 1,6 kg CO2. Dit komt overeen met de koolstofvoetafdruk van één glas melk, 11 glazen sinaasappelsap of een halve cheeseburger. Dit lijkt marginaal, maar de optelsom van veel kleine individuele inspanningen heeft samen een meetbare impact.

We nemen deel aan twee CO2-compensatieprojecten: een waterkrachtproject in een berggorillareservaat in Congo en een biomassaproject in India. De PCF van Comfyballs is hiermee nul (is gecompenseerd). Lees hier meer over de Comfyballs projecten: https://fpm.climatepartner.com/tracking/13355-1908-1001/en

Wat zou je zelf kunnen doen?

Gebruik ons underwear totdat het versleten is, we werken er constant aan om het zo duurzaam mogelijk te maken. Was op lagere temperaturen, 40 graden is veelal voldoende, zelfs wanneer 60 graden mogelijk is en recycle kleding!

Achtergrond:
Volgens de VN stoot de kledingindustrie meer broeikasgassen uit ​​dan alle vliegtuigen en schepen ter wereld. En 80 procent van de uitstoot van de kledingindustrie komt voort uit de productie, niet uit het transport. Naast de gevolgen voor het klimaat, veroorzaakt kledingproductie ook lokale microvezelvervuiling en heeft het invloed op de reeds schaarse watervoorraden.

Consumenten worden zich meer bewust van hun koopgedrag van kleding. Land van herkomst en stofsamenstellingen worden belangrijk, naast een focus op langdurig gebruik en recycling. Zogenaamde "snelle mode" betekent dat grote hoeveelheden kleding worden verhandeld voor de laagst mogelijke prijs, wat op zijn beurt leidt tot overproductie en enorme afvalproblemen. Bovendien wordt kleding vaak geproduceerd in lage lonen landen met zeer weinig voorschriften en sancties met betrekking tot de rechten van werknemers, grondwatervervuiling etc.